Green Finance

Yannick Motz
Lead, Emerging Markets Dialogue on Finance & STA Green Bonds

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Germany

T +49 (0)6196 79 1472
E yannick.motz@giz.de

Nina Roth
Senior Advisor Sustainable Finance

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Köthener Straße 2-3
10963 Berlin
Germany

T +49 (0) 30 338424-355
E nina.roth@giz.de

Christine Majowski
Advisor Sustainable Finance & Project Manager STA Green Bonds

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Germany

T +49 6196 79 7277
E christine.majowski@giz.de

Qi Lan
Senior Advisor Sustainable Finance – China & Senior Project Manager STA Green Bonds – China

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Financial Sector Stability

Achim Deuchert
Project Manager Financial Sector Stability


Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Tayuan Diplomatic Office Building, Room 1-13-1
No. 14 Liangmahe Nanlu, Chaoyang District
100600 Beijing, PR China

T +86 (0)10 8532 5506 ext. 26
E achim.deuchert@giz.de